Az OKK-OSSKI és az ÁNTSZ ERMAH laboratóriumok környezetellenőrző tevékenysége a Paksi Atomerőműben történt 2003. április 10-11-i üzemzavarhoz kapcsolódóan

A Paksi Atomerőműben történt üzemzavar következtében elsősorban radiojód (főként I-131), valamint radioaktív nemesgázok (főként Xe-133 és Kr-85m) kerültek ki a környezetbe az erőmű szellőzőkéményén keresztül.

Az ERMAH laboratóriumok a szokásos mintavételi és mérési program mellett április 11-től az üzemzavar esetleges környezeti hatásainak kimutatására speciális ellenőrző programot indítottak az OKK-OSSKI koordinálásával.

A laboratóriumok az erőmű 30 km-es környezetében április 24-ig 82 helyszíni mérést, illetve mintavételt és laboratóriumi analízist végeztek. Ezt kiegészítendő feldolgoztuk az ország egyéb területein végzett 54 mérés eredményeit is.

A levegő- (aeroszol és fall-out), talaj-, fű, tej- és ivóvízminták laboratóriumi, valamint a gammadózis-teljesítmény és kiülepedés helyszíni vizsgálati eredményei alapján megállapítható, hogy a környezetben általában nem volt tapasztalható a radioaktivitás szintjének emelkedése.

A I-131 jelenléte kis aktivitás-koncentrációban csupán a következő mintákban volt kimutatható: aeroszol 0,004-0,11 mBq/m 3 (Szekszárd, Budapest, Győr és Miskolc), talaj 1,8-5,7 Bq/kg (PAE A1 állomás), fű 0,28-4,3 Bq/kg (Tengelic, Tengelic-szőlőhegy és Dunaszentbenedek). Ezek a koncentrációk lényegesen kisebbek, mint a környezetünkben található természetes radionuklidok koncentrációi.

A gammadózis-teljesítmény adatok átlagos értékeket mutattak, szignifikáns emelkedést sehol nem tapasztaltunk.

Az erőmű környezetében élő lakosságnak a kibocsátási adatokból és aktuális meteorológiai viszonyok mellett becsült teljes sugárterhelése sehol sem haladta az egy-két tized mikro-Sv értéket (ld. alábbi táblázat):
 

Település

Távolság

(km)

Irány

Külső gamma- és inhalációs dózis
(mikro-Sv)

Teljes dózis

(mikro-Sv)

Csámpa

1,3

NY

0,012

0,025

Dunaszentbenedek

3,5

ÉK

0,007

0,018

Paks (dél)

3

É

0,047

0,12

Paks (centrum)

5

É

0,028

0,073

Paks (észak)

8

É

0,0092

0,024

Uszód

3,5

K

0,0045

0,012

Tengelic

11

DNY

0,00074

0,0017

Szekszárd

27

DNY

0,00025

0,00059

A becsült sugárterhelés jellemző értéke azonban az erőmű 30 km-es környezetében mindössze egy-két század mikro-Sv körüli volt. (ld. alábbi ábrák). Összehasonlításként megjegyezzük, hogy hazánkban a lakosságot természetes forrásokból évente érő sugárterhelés átlagos nagysága 3100 mikro-Sv.

Sum of external and inhalation dose from I-131 and noble gases

Total dose

Az üzemzavarral kapcsolatban 7 dolgozó radioaktív belső szennyezettségének vizsgálatát végeztük el. A pajzsmirigyben található I-131 aktivitásból becsült lekötött effektív dózisok legnagyobb értéke 0,54 mSv volt, ami az éves foglalkozási dóziskorlátnak (20 mSv) kisebb mint 3 százaléka.

 Az ERMAH laboratóriumok jelenleg is folytatják a speciális program szerinti környezet-ellenőrzést. Megállapítható, hogy a május 3-i erőműi technológiai rendellenességgel kapcsolatban a környezetben semmilyen radioaktivitás-emelkedés nem volt tapasztalható.

A kapcsolódó jelentések letölthetők Word97 formátumban:

PAE_uz_zavar_J-I.doc
PAE_uz_zavar_J-II.doc
PAE_uz_zavar_J-III.doc


Valid HTML 4.01 Transitional