EN 2000; Fel 2002

HAKSER 2001

A HATÓSÁGI KÖRNYEZETI SUGÁRVÉDELMI ELLENŐRZŐ RENDSZER
(HAKSER)
2001. évi jelentése

Szerkesztette: Kerekes Andor (OKK-OSSKI)

Készítették: Bujtás Tibor (PA Rt), Déri Zsolt (OKK-OSSKI), Feil Ferenc (PA Rt), Germán Endre (PA Rt), Guczi Judit (OKK-OSSKI), Horváth Nikoletta (ÁNTSZ Tolna M. Int.), Ivó Mária (ADV KVF), Kelemen Mária (ÁNTSZ Tolna M. Int.), Kerekes Andor (OKK-OSSKI), Tarján Sándor (OÉVI)

OKK-OSSKI, Budapest, 2002. július

A teljes jelentés Word 7.0 formátumban letölthető


Összefoglaló

A paksi atomerőmű térségében az Egészségügyi Minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium intézményei az atomerőmű üzemi környezeti ellenőrző rendszerével együttműködve végzik a környezet sugárvédelmi ellenőrzését az Országos Atomenergia Bizottság 1981. évi határozata alapján.

A hatósági laboratóriumok kibocsátási és környezeti mérési eredményei, valamint a Paksi Atomerőmű Részvénytársaság (PA Rt.) néhány fontos üzemi, meteorológiai és környezeti kibocsátásra vonatkozó adata rendszeresen, off-line formában kerül számítógépes tárolásra, majd feldolgozásra. Az adatfeldolgozás az OKK Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben (OKK-OSSKI) kialakított HAKSER Adatgyűjtő, Feldolgozó és Értékelő Központban történik.

2001-ben közel 7000 mérési eredmény feldolgozására került sor.

Az atomerőmű a Duna jobb partján, attól kb. 2 km távolságban helyezkedik el. A hűtésre használt dunavíz a hidegvíz csatornán (V1 mintavételi pont) kerül az atomerőműbe (vízforgalom: kb. 4x105 m3/óra). A felhasznált hűtő- és más ipari víz a melegvíz csatornán (V2 mintavételi pont), míg a kutakból táplált vízellátásból származó kommunális (WC, mosoda, laboratórium stb.) szennyvíz (napi 1500 m3, V3 mintavételi pont) tisztítás után kerül a melegvíz csatorna torkolatába, s onnan a Dunába. A légnemű radioaktív anyagok kibocsátása 2 db 100 m magas kéményen történik, ezek légforgalma egyenként 500-600 ezer m3/óra.


A Paksi Atomerőmű légnemű radioaktív kibocsátásainak 2001. évi értékei:

nemesgáz összes-béta aktivitás
90 TBq
aeroszol összes-béta aktivitás
528 MBq
összes jód ( 131 I-egyenérték)
384 MBq
89 Sr+ 90 Sr
0,18 MBq

A nemesgáz kibocsátás nuklidspecifikus éves értékei a következők voltak: 41 Ar: 16,6 TBq, 85 Kr: 0,13 TBq, 85m Kr: 3,6 TBq, 88 Kr: 2,1 TBq, 133 Xe: 1,7 TBq és 135 Xe: 2,0 TBq. Az aeroszol kibocsátás jelentős részét a 58 Co (264 MBq) és 60 Co (298 MBq), valamint az 76 As (312 MBq), 110m Ag (112 MBq) és a 137 Cs (111 MBq) adta.


A folyékony radioaktív kibocsátás ellenőrzése a gyűjtőtartályokból, valamint a vízvételi (V1) és vízelvezető (V2, V3) csatornákból vett minták vizsgálatára terjedt ki.

A melegvízcsatorna (V2) összes-béta aktivitás koncentrációja közel azonos volt a bejövő hűtővíz koncentrációjával, míg a szennyvíz (V3) csatornában - amely az atomerőművi hulladékvizek tényleges kibocsátási útvonala - ezekhez képest kb. 10 - 30 -szoros összes-béta koncentráció alakult ki. Jóval nagyobb és erősen ingadozó a kikerülő szennyvíz (V3-csatorna) trícium koncentrációja. A vízzel kibocsátott aktivitás meghatározása megbízhatóan az ellenőrző tartályokból leeresztett vizek mérésével történt. A 2001. évi vízzel kibocsátott aktivitások a következők voltak:

összes-béta aktivitás
1,2 GBq
trícium
18,7 TBq
90Sr
2,2 MBq

(Erőművi eredetű alfa-sugárzó izotóp kibocsátást alfa-spektrometriai meghatározással nem mutattak ki.)


A kibocsátásra vonatkozó hatósági korlátok kihasználtsága (a tényleges kibocsátási értékek a hatósági kibocsátási korlátok %-ában) látható az alábbi táblázatban:

Kibocsátás [%]
Légnemű: aeroszol, összes-béta aktivitás < 0,1
nemesgáz, összes-béta aktivitás 0,7
jód (I-131-egyenérték) < 0,1
Sr-89 + Sr-90 aktivitás 0,5
Folyékony: hulladékvíz, összes-béta aktivitás 7,9
hulladékvíz, Sr-90 aktivitás 1,5
hulladékvíz, trícium-aktivitás 62*

*Megjegyzendő, hogy az üzem a trícium kibocsátással kétharmad részben kihasználja ugyan a kibocsátási lehetőséget, ez azonban a dóziskorlát kihasználásában csak mintegy század százalékot képvisel. A trícium érdemi kiszűrése, visszatartása a jelenlegi körülmények között nem lehetséges, a reaktorvízben megjelenő mennyiség gyakorlatilag mind el is távozik.


A 2001. évi villamosenergia termelésre (1 GW . év egységre) normált radioaktív kibocsátásokat nemzetközi összehasonlításban mutatja be az alábbi táblázat:

Kibocsátás Mennyiség Hatóságilag elfogadott UNSCEAR

(1995-1997)

  nemesgáz, összes-béta [TBq]
56
13
  aeroszol, összes-béta [GBq]
0,33
0,13
légköri H-3 (HT + HTO) [TBq]
3,7
2,4
  C-14 (CO 2 +szerves) [TBq]
0,51
0,22
  jódok (I-131 egyenérték) [GBq]
0,24
0,17
folyékony összes-béta [GBq]
0,75
8,1
  H-3 [TBq]
11
19

Látható, hogy a paksi erőműnél a folyékony kibocsátások tekintetében az adatok a világátlagok alattiak, míg a légnemű kibocsátások komponensei kisebb-nagyobb mértékben meghaladják azokat.


A környezeti minták többségénél - a talaj, szedimentum minták kivételével - a csernobili eredetű szennyeződés gyakorlatilag már nem mérhető. (A felszíni vizek üledék mintáiban, ill. a talajban a csernobili eredetű 137 Cs-koncentrációja az alapszintet még valamelyest meghaladja.)

A légköri aeroszol és fall-out vizsgálatok alapján elmondható, hogy a levegőben néhány alkalommal az üzem igen kismértékű, - minden bizonnyal paksi atomerőművi eredetű - 60Co, 110mAg, 137Cs izotópot mutatott ki.

A Duna rendszeres monitorozása az erőmű előtt Paksnál és Dunaföldvárnál, utána pedig Gerjennél, Kalocsánál, Bajánál és Mohácsnál történik. Itt paksi eredetű radionuklid nem volt kimutatható.

A környezeti dózisteljesítmény 20-30 %-os földrajzi, évszakos stb. ingadozása mellett az erőműből származó kis sugárterhelés méréssel nem mutatható ki.

A fű-, növény-, tej- és húsmintákban nem lehetett atomerőművi eredetű radionuklidok jelenlétét kimutatni.

Az erőmű 2001. évi üzemelése során a környezet radioaktív szennyeződése miatt hatósági intézkedésre nem volt szükség.


A folyékony és légköri kibocsátásból becsült évi effektív dózis összege az erőmű közelében (3 km) 50 nSv, miközben a természetes háttér éves hazai értéke 3 mSv felett van és az erőműre vonatkozó hatósági dóziskorlát 0,46 mSv . A vízi kibocsátásból származó sugárterhelés (25 nSv) aránya a korábbi évektől eltérően a teljes dózisban már kereken 50 %, ennek oka azonban a légköri kibocsátásból származó sugárterhelés csökkenésében keresendő.

Az erőmű 30 km sugarú térségében 210 ezer ember él. Az erőmű légnemű és folyékony kibocsátásaiból származó, az átlagos egyéni dózisértékek alapján számított kollektív dózis 2001-ben 1,3 személy.mSv volt.


Valid HTML 4.01 Transitional Google PageRank

Revízió: 2007-10-27